smartcon

O nás

Home  >>  O nás

Vítame Vás na stránke našej spoločnosti smartCON.

Kto sme: sme rodinná firma, ktorá sa zaoberá problematikou BOZP od roku 2007, od tej doby sme prešli dlhú cestu, kedy sme značne rozšírili naše poznatky v danej oblasti. Náš dynamicky prístup k práci je dôkaz toho, že to čo robíme nás naozaj baví.

Čo robíme: zabezpečujeme komplexný servis v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, čo znamená od vykonania vstupného auditu, cez vypracovanie dokumentácie, realizáciu školení, vykonaní revízii v oblasti VTZ elektrických a požiarno-technického vybavenia až po dodanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov. Ku každej spoločnosti, s ktorou spolupracujeme pristupujeme flexibilne a zodpovedne. Snažíme sa čo najviac porozumieť požiadavke klienta a túto požiadavku naplniť.

Naše ciele: našim cieľom je zabezpečiť plynulú prevádzku z hľadiska bezpečnosti, minimalizovať úrazovosť a eliminovať ohrozenia a riziká vyplývajúce z pracovného procesu a pracovného prostredia. Chceme využiť naše skúsenosti v oblasti bezpečnosti na to, aby sme mohli ochrániť zdravie Vás a vašich zamestnancov, v neposlednom rade predišli aj nemalým materiálnym škodám, ktoré by mohol spôsobiť požiar.