smartcon

Revízie požiarno-technického vybavenia

Home  >>  Revízie požiarno-technického vybavenia

Revízia požiarno-technického vybavenia.

Úloha v oblasti kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov sú najmä:

 • Optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby hasiaceho prístroja (ďalej len HP)
 • Kontrola kompletnosti HP
 • Kontrola hmotnosti HP
 • Kontrola neporušenosti a priechodnosti hadice HP
 • Kontrola neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice HP
 • Kontrola upevnenia držiaka na zvislej stavebnej konštrukcii
 • Kontrola uchytenia HP v držiaku
 • Označenie kontrolným štítkom a plombovanie
 • Vyhodnotenie a zostavenie kontrolnej správy

Úloha v oblasti kontroly požiarnych vodovodov sú najmä:

 • Príprava a kontrola pracoviska
 • Kontrola podľa vyhlášky 699/2004 Z.z.
 • Kontrola vodovodu a príslušenstva bez merania
 • Kontrola stúpacieho potrubia bez merania
 • Meranie tlaku a prietoku
 • Vyhodnotenie a zostavenie kontrolnej správy
 • Drobné opravy a premotanie hadíc
 • Tlaková skúška hadice
 • Označenie kontrolným štítkom a plombovanie
 • Vyhodnotenie a zostavenie kontrolnej správy