smartcon

Zabezpečovacie služby

Home  >>  Zabezpečovacie služby

Elektrický zabezpečovací systém (ďalej len „EZS“) je elektrická inštalácia určená pre včasnú signalizáciu vniknutia alebo pokusu o vniknutie do chráneného objektu alebo priestoru, prípadne zabráneniu či odhaleniu inej nežiaducej činnosti nepovolanej osoby alebo narušiteľa.
EZS zásadne nenahrádzajú mechanickú a režimovú ochranu, ale ich dopĺňajú a zvyšujú celkovú účinnosť ochrany objektu.
EZS je najúčinnejšia, ak je súčasťou viacerých prvkov všeobecnej ochrany objektov najmä pripojenia signalizácie na pult centralizovanej ochrany – PCO.